บทความ

ร่วมปรึกษาวางแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญ

  28-09-2563

ที่มา : คลินิกเด็ก ดอท คอม

ร่วมปรึกษาวางแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข คณะเกษตรศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง