หน้าหลัก    แนะนำหน่วยงาน    บุคลากร    ข่าวสาร UBi    ติดต่อสอบถาม UBi   300 อาชีพอิสระ   www.urubi.uru.ac.th
ความเป็นมาของโครงการ
เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ที่ตั้งสำนักงาน UBi และพื้นที่บ่มเพาะ
บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
แผนการดำเนินงาน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
คุณเข้าชมเป็นคนที่ :
Free Counters
Free Counter
เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552

โอกาส ดี ดี !! ที่นี่

 
 
   
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-2233
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย naenddoo@hotmail.com