{ADMIN_MENU} {MESSAGE_BLOCK}
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 พัฒนาระบบการนำเสนอข่าวสารของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ


43012.jpg

1 files, last one added on Jun 11, 2016

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นำใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้โดนใจลูกค้าให้กับ หจก.เจนจบเหล็กน้ำพี้


13342950_1366706610023310_7318746314867588269_n.jpg

1 files, last one added on Jun 11, 2016

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้ประกอบการกับทีมงานมืออาชีพจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์(อ.อาร์ท กับ อ.บอย)


1.jpg

1 files, last one added on Jun 11, 2016

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน


SAM_3737.JPG

9 files, last one added on Mar 21, 2016

วันที่ 25 เมษายน 2556 ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในงาน "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน" อุตรดิตถ์


100_9034.JPG

8 files, last one added on Mar 21, 2016

-->
1