ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

 ที่อยู่ : อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

 โทรศัพท์ : 055-412233

 Fax : 055-412233

 E-mail : urubi2990@gmail.com

แผนที่