กิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

วิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในหัวข้อ Business Inspiration การเริ่มต้นธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

  15-11-2562

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด,นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองครบรอบ 1 ปี ศรีพงษ์พาร์ค และเปิด The SPACE ณ ห้างศรีพงษ์พาร์ค โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการเปิดงาน

วิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในหัวข้อ Business Inspiration การเริ่มต้นธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง