บทความ

การศึกษาดูงานแนวคิดในการประกอบธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ โดยผู้ประกอบการในการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ น้ำพริกบ้านไร่ชาววัง My Sup Group แลบัวอุตรดิตถ์ และ บจก.อี่เฮียง ฟู๊ด เทรดดิ้ง

  28-09-2563

ที่มา : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การศึกษาดูงานแนวคิดในการประกอบธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ โดยผู้ประกอบการในการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ น้ำพริกบ้านไร่ชาววัง My Sup Group แลบัวอุตรดิตถ์ และ บจก.อี่เฮียง ฟู๊ด เทรดดิ้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง