บทความ

คณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯเข้าร่วมประชุมยกร่างประกาศธรรมนูญสุขภาพอาหารปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อบูรณาการลดและป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคติดต่ออันตรายจังหวัดอุตรดิตถ์

  28-09-2563

ที่มา : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯเข้าร่วมประชุมยกร่างประกาศธรรมนูญสุขภาพอาหารปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อบูรณาการลดและป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคติดต่ออันตรายจังหวัดอุตรดิตถ์

บทความที่เกี่ยวข้อง