ข่าวหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการบ่มเพาะ ระดับ Incubatee กิจการบ้านไร่ชาววัง ในการจัดการธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

  28-09-2563

ที่มา : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการบ่มเพาะ ระดับ Incubatee กิจการบ้านไร่ชาววัง ในการจัดการธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง