ข่าวหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงการฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 2 เคล็ดลับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  28-09-2563

ที่มา : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 2 เคล็ดลับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง