ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
3. ผู้จัดการธนาคาร SME อุตรดิตถ์
4. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขา มรอ.
5. ประธานชมรม SMEs อุตรดิตถ์
6. ผู้จัดการธนาคารออมสิน อุตรดิตถ์